Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài khoảng 2,4 km.

Video Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài khoảng 2,4 km.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến đường này nằm giữa KĐT Nam An Khánh và Hà Đô, chạy qua địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng được khởi công vào tháng 11/2020.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 3.

Trên thực tế, đây là một phần của tuyến đường liên khu vực 8 theo quy hoạch.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 4.

Đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội theo thiết kế có tốc độ 80 km/giờ; mặt đường rộng 50 m với hệ thống biển báo, thoát nước, chiếu sáng, cấp nước, PCCC, cây xanh.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tổng vốn đầu tư cua dự án là 421,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách TP bố trí 50% tổng đầu tư, huyện Hoài Đức 50% vốn trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 đang mở theo quy hoạch có thời gian thi công là 450 ngày kể từ ngày khởi công.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 7.

Đơn vị tư vấn giám sát là Liên danh Công ty CP ĐTXD&TM Nhật Việt, Công ty CP Tư vấn XDGT Hà Nội, Công ty CP Cơ điện Tân An Việt. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Công trình giao thông 18, Công ty TNHH An Huy, Công ty CP XD&CGCN Đông Đô.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 8.

Theo lãnh đạo huyện Hoài Đức, việc khởi công xây dựng tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nhằm sớm đưa Hoài Đức trở thành quận.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 9.

Theo quy hoạch, tuyến đường liên khu vực này cũng sẽ đi qua Đại lộ Thăng Long, sang địa bàn xã Song Phương, Hoài Đức.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 10.

Với tuyến đường này, việc kết nối vào các khu đô thị như Nam An Khánh, Hà Đô... và Học viện Chính sách và Phát triển sẽ dễ dàng hơn.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 11.

Hình ảnh tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long - với tỉnh lộ 423 đoạn qua Học viện Chính sách và Phát triển.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường khởi công ngày 17/11/2020 và thời gian thi công là 450 ngày.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đường theo quy hoạch nối với tỉnh lộ 423 (đường 72 cũ).

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 14.

Hiện tại, khu vực đường tỉnh lộ 423 chưa giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 15.

Tuyến đường cũng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông của địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội của 2 xã An Khánh và An Thượng phát triển.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 16.

Theo quy hoạch, KĐT Bắc An Khánh cũng có đường kết nối với tuyến đường liên khu vực này.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 17.

Đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 đang mở theo quy hoạch cũng giúp hoàn thiện hạ tầng khu đô thị Nam An Khánh.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 18.

Tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho giao thông trong khu vực này.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 19.

Đây là tuyến đường lớn với mặt đường rộng 50 m.

Toàn cảnh đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 qua KĐT Nam An Khánh đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 20.

Sau nhiều tháng thi công, đường nối Đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 423 đang mở theo quy hoạch đã cơ bản thành hình.