Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Tuyến đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài gần 800 m.

Video Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ngày 13/8/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4126/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ khu đô thị Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park) đến ga Phú Thụy, tỷ lệ 1/500 tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Đây là tuyến đường song song với đường Lý Thánh Tông.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Theo Quyết định, vị trí tuyến đường phê duyệt có điểm đầu giao với tuyến đường B=40 m thuộc QHCT khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 07/6/2018; Điểm cuối giao với đường quy hoạch B=22 m và tiếp giáp với ga Phú Thụy. Tuyến đường đi qua khu vực xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 775m được xác định phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch phân khu đô thị N11 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Trong ảnh: Tuyến đường có điểm đầu giao với đường 40 m của Vinhomes Ocean Park.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đường này đã cơ bản hoàn thiện trên 90%.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang đường rộng B=40m, trong đó lòng đường hai bên mỗi bên rộng 10,5 m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 6 m và dải phân cách giữa rộng 7 m.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 6.

Cây xanh cũng đã trồng trên tuyến đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đường có 6 làn xe.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 8.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng bằng nguồn vốn nhà nước.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 9.

Đây là tuyến kết nối khép kín các khu đô thị mới của huyện Gia Lâm hiện tại và trong tương lai không xa.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 10.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, hai bên tuyến đường này chưa có dự án nào được triển khai.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 11.

Hai bên đường vẫn là các khu vực ao đầm, người dân chăn nuôi vịt.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 12.

Điểm cuối giao với đường quy hoạch B=22 m (tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị), tiếp giáp với ga Phú Thụy.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đường này còn phần cuối tiếp giáp với đường 22 m nêu trên đang thi công dở dang.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 14.

Phân hoàn thiện của tuyến đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đã sơn kẻ vạch.

Toàn cảnh đường nối Vinhomes Ocean Park với ga Phú Thụy đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 15.

Đây cũng là một trong những tuyến đường hạ tầng khung trong tương lai để huyện Gia Lâm lên quận.