Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Tuyến đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội dài khoảng 4,2 km.

Video Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội dài khoảng 4,2 km. (Nguồn ảnh: Google).

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Đường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội đáng chú ý có tuyến đường từ Kiêu Kỵ (Gia Lâm) đến sông Cầu Bây (Viện nghiên cứu rau quả) dài khoảng 4,2 km. Đây là tuyến đường đi qua KĐT Vinhomes Ocean Park và nhiều dự án chung cư của huyện Gia Lâm.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 3.

Đây là hình ảnh một phần của tuyến đường đi qua KĐT Vinhomes Ocean Park (đoạn từ Kiêu Kỵ đến đường Lý Thánh Tông (đường Đông Dư - Dương Xá) đã thi công hoàn thiện nhiều tháng qua cùng với khu đô thị này.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 4.

Hình ảnh tuyến đường đoạn giao với đường Lý Thánh Tông.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến đường đang mở theo quy hoạch có nút giao với đường Lý Thánh Tông (hay còn gọi là đường Đông Dư - Dương Xá).

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 6.

Đoạn tuyến từ đường Lý Thánh Tông đến đường Thành Trung mới hoàn thiện ít ngày gần đây. Tháng 11/2020, ghi nhận của chúng tôi cho thấy đoạn tuyến này vẫn đang thi công. Trong ảnh: Nhiều dự án đang xây dựng hạ tầng trên đoạn tuyến mới hoàn thiện.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây đoạn qua Vinhomes Ocean Park và TT. Trâu Quỳ.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường đang mở theo quy hoạch này hiện đã hoàn thành đoạn từ Lý Thánh Tông nối vào Thành Trung, đoạn qua BV Đa khoa Gia Lâm.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 9.

Đoạn tuyến qua BV Đa khoa Gia Lâm nhưng không có đường đấu nối vào bệnh viện.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 10.

Đoạn nối vào đường Thành Trung mới hoàn thiện gần đây.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến đường đang mở theo quy hoạch này hiện còn đoạn cuối đang thi công từ nút giao Ngô Xuân Quảng - Thành Trung đến sông Cầu Bây (Viện nghiên cứu rau quả).

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 12.

Đoạn cuối tuyến này trên thực tế thuộc dự án đường giao thông nội bộ do Học viện Nông nghiệp làm chủ đầu tư.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 13.

Đoạn cuối tuyến này dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 14.

Khu vực đường nội bộ này chủ yếu kết nối các phân khu của trường Học viện Nông nghiệp.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 15.

Ngoài các nhánh nội bộ, tuyến đường đang mở theo quy hoạch ở huyện Gia Lâm kết thúc ở sông Cầu Bây, đoạn đối diện Viện nghiên cứu rau quả.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 16.

Đây là tuyến đường quan trọng trên địa bàn huyện Gia Lâm, đi qua nhiều khu đô thị, chung cư, trường học và rất gần với trụ sở mới của Huyện ủy, HĐND và UBND của huyện này.

Toàn cảnh đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây qua Vinhomes Ocean Park đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 17.

Đây cũng là tuyến đường quan trọng giúp huyện Gia Lâm đạt các tiêu chí lên quận trong tương lai.