Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Yên Thường nằm ở phía Bắc của huyện Gia Lâm, là vùng đất cổ ven sông Hồng, có diện tích đất tự nhiên 853 ha, trong đó đất canh tác là 556 ha; xã có 10 thôn: Xuân Dục, Yên Khê, Liên Đàm, Lại Hoàng, Đỗ Xá, Đình Vĩ, Dốc Lã, Quy Mông, Trùng Quán và Yên Thường. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến đường chạy dọc đường tàu nối Yên Thường - Dục Tú

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm đáng chú ý có tuyến đường chạy dọc đường tàu nối Yên Thường với Dục Tú dài khoảng 2 km. Trên địa bàn xã Yên Thường, tuyến đường này bắt đầu từ đoạn sông Thiên Đức, tuyến đang xây dựng dọc theo đường tàu và kết thúc ở đoạn gần đường Đồng Dầu.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 3.

Trên địa bàn xã Yên Thường, tuyến đường này đang thi công.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 4.

Đây là tuyến nối từ Hà Tuy Tập qua xã Yên Viên sang Yên Thường.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 5.

Tuyến chủ yếu chạy dọc theo đường sắt.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 6.

Trên địa bàn xã Yên Thường, tuyến kết thúc ở đoạn gần đường Đồng Dầu.

2. Đường nối cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường đáng chú ý có tuyến nối cao tốc Hà Nội -  Thái Nguyên với QL3 dài khoảng 3,6 km. Đoạn qua địa bàn xã Yên Thường dài khoảng 2,6 km. Tuyến có điểm đầu ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn cách nút giao Dục Tú - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khoảng 650 m. 

Tuyến đường này đi qua thôn Liên Đàm, Lại Hoàng, cắt đường tại mục 1 đoạn cách đường Đồng Dầu khoảng 720 m. Trên địa bàn xã Yên Thường, tuyến kết thúc đoạn gần Trung tâm bảo trợ xã hội 1 trên đường Đồng Dầu.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường này có điểm đầu ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gần cầu vượt.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đi qua thôn Lại Hoàng, giao với đường mục 1 đoạn cách đường Đồng Dầu khoảng 720 m.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 10.

Trên địa bàn xã Yên Thường, tuyến kết thúc ở đoạn gần Trung tâm bảo trợ xã hội 1.

3. Tuyến nối đường mục 2 với Ninh Hiệp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 với đường Ninh Hiệp dài khoảng 2,6 km. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn bên hông thôn Liên Đàm, Tuyến đi qua thôn Đỗ Xá, cắt đường Yên Thường và kết thúc ở đường Đặng Phúc Thông, đối diện đường Ninh Hiệp.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn bên hông thôn Liên Đàm.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến chạy song song cao tốc, đi qua thôn Đỗ Xá.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến kết thúc ở đường Đặng Phúc Thông, đối diện đường Ninh Hiệp.