Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 1.

  An Thượng là một xã của huyện Hoài Đức, giáp xã Song Phương về phía Bắc; xã Vân Côn về phía Tây; xã Đông La (huyện Hoài Đức); xã Tân Phú, Đại Thành (huyện Quốc Oai) về phía Nam và xã An Khánh về phía Đông. (Nguồn ảnh: Google).

  1. Vành đai 4

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức đáng chú ý có tuyến Vành đai 4 dài khoảng 4 km. Tuyến có điểm đầu ở Đại lộ Thăng Long đoạn cách cầu vượt Song Phương khoảng 400 m. Tuyến chạy sát với đường đê đoạn gần nút giao đường 72 và kết thúc khi giao với đường đê đoạn gần đình làng Lại Dụ.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 2.

  Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 3.

  Tuyến có điểm đầu ở Đại lộ Thăng Long đoạn cách cầu vượt Song Phương khoảng 400 m.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 4.

  Vành đai 4 nhìn từ xã An Thượng.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 5.

  Tuyến chạy sát với đường đê đoạn gần nút giao đường 72.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 6.

  Trên địa bàn xã An Thượng, Vành đai 4 kết thúc khi giao với đường đê đoạn gần đình làng Lại Dụ.

  2. Đường nối Đại lộ Thăng Long với đường 72

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức đáng chú ý có tuyến nối Đại lộ Thăng Long với đường 72 dài khoảng 2,3 km. Tuyến có điểm đầu ở Đại lộ Thăng Long đoạn cách lối vào Hà Đô Charm Villas khoảng 200 m. Tuyến đi thẳng và giao với đường 72 đoạn cách đường An Hạ 2 khoảng 180 m.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 7.

  Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 8.

  Tuyến có điểm đầu ở Đại lộ Thăng Long đoạn cách lối vào Hà Đô Charm Villas khoảng 200 m.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 9.

  Tuyến đường này đi giữa KĐT Hà Đô và Nam An Khánh.

  đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 10.

  Tuyến kết thúc ở đường 72 đoạn gần công ty Woosung.

  3. Đường nối đê An Thượng với Vinhomes Thăng Long

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng đáng chú ý có tuyến nối đường đê với Vinhomes Thăng Long dài khoảng 1,6 km. Tuyến có điểm đầu ở đường đê An Thượng đoạn nghĩa trang thôn Ngự Cầu. Tuyến đi qua UBND xã An Thượng, trường THCS An Thượng và kết thúc ở Vinhomes Thăng Long.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 11.

  Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 12.

  Tuyến có điểm đầu ở đường đê An Thượng đoạn nghĩa trang thôn Ngự Cầu.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 13.

  Tuyến đi qua UBND xã An Thượng và trường THCS An Thượng.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 14.

  Tuyến kết thúc ở Vinhomes Thăng Long gần Học viện Chính sách và Phát triển.