Vị trí ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 1.

Thị trấn Trạm Trôi nằm ở phía bắc huyện Hoài Đức. Phía đông giáp xã Kim Chung; Phía tây giáp xã Đức Thượng; Phía nam giáp xã Đức Giang; Phía bắc giáp xã Tân Lập, huyện Đan Phượng; Thị trấn Trạm Trôi có diện tích 122,4 ha, có quốc lộ 32 chạy qua. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối QL32 với DT422

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trạm Trôi đáng chú ý có tuyến đường nối QL32 với đường DT422. Trong đó, đoạn qua địa bàn thị trấn Trạm Trôi dài khoảng 638 m. Điểm đầu tuyến từ đường 79 đoạn cách ngã tư Trôi khoảng 110 m. Từ ngã tư Trôi, tuyến chủ yếu đi trùng với đường 422 cho đến khi hết địa bàn thị trấn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 3.

Điểm đầu tuyến từ đường 79 đoạn cách ngã tư Trôi khoảng 110 m. Đoạn đầu tuyến này cơ bản là mở rộng một phần đường 79.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 4.

Trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi, tuyến chủ yếu đi trùng với đường 422.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 5.

Đến đoạn Chi cục Thuế Hoài Đức, tuyến tách khỏi đường 422 hướng về Sơn Đồng.

2. Đường nối KĐT Kim Chung - Di Trạch với Nam 32

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trạm Trôi đáng chú ý có tuyến nối KĐT Kim Chung - Di Trạch với KĐT Nam 32 dài khoảng 1,2 km. Tuyến có điểm đầu ở lối vào KĐT Kim Chung - Di Trạch, đoạn cách đường 32 khoảng 200 m. Tuyến đường này đi qua bên hông sân vận động Hoài Đức, giao với đường 422 đoạn ngõ 78. Từ đây tuyến cơ bản chạy trùng với ngõ 78 cho đến hết địa bàn thị trấn.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở lối vào KĐT Kim Chung - Di Trạch, đoạn cách đường 32 khoảng 200 m.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 8.

Đoạn đi qua sân vận động Hoài Đức đã thi công.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 9.

Tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi kết thúc ở khu đô thị Nam 32.

3. Đường từ QL32 đến đường mục 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trạm Trôi đáng chú ý có tuyến nối QL32 với đường ở mục 2 dài khoảng 230 m. Tuyến đường này theo qui hoạch sẽ đi sang địa bàn xã Đức Giang (Hoài đức). Trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi, tuyến có điểm đầu ở QL32 đoạn đối diện cổng KĐT Lideco. Tuyến đi thẳng đến khi kết thúc địa bàn thị trấn.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 11.

Trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi, tuyến có điểm đầu ở QL32 đoạn đối diện cổng KĐT Lideco. Tuyến đi thẳng đến khi kết thúc địa bàn thị trấn.

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến đường này theo quy hoạch sẽ đi sang địa bàn xã Đức Giang.