Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiến Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiến Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Tiền Yên là một trong 20 xã và thị trấn của huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Xã có diện tích 3,08 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Hoài Đức và huyện Quốc Oai. Cụ thể, phía bắc xã Tiền Yên giáp xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức), phía tây giáp xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai), phía nam giáp xã Song Phương (huyện Hoài Đức), phía đông giáp xã Song Phương (huyện Hoài Đức). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

1. Đường vành đai 4

Đường vành đai 4, đoạn có thể mở chạy qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 1,4 km. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Đắc Sở, chạy qua khu vực Trường Tiểu học Tiền Yên về phía đông và kết thúc ở đê Song Phương.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiến Yên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiến Yên. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua chùa Phương Bảng về phía tây

Xã cũng sẽ mở một đường đi qua chùa Phương Bảng về phía tây với chiều dài khoảng 350 m. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Tiền Lệ và kết thúc ở khu vực hồ câu Mùi.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiến Yên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiến Yên. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Hoài Đức lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).