Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

Cát Quế là một trong 20 xã và thị trấn của huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Xã có diện tích 4,11 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Hoài Đức, huyện Quốc Oai và huyện Phúc Thọ. Cụ thể, phía Bắc xã Cát Quế giáp xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức), phía tây giáp xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ) và xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai), phía nam giáp xã Yên Sở (huyện Hoài Đức), phía đông giáp xã Đức Giang (huyện Hoài Đức). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất  

1. Đường vành đai 4 

Đường vành đai 4, đoạn có thể  mở chạy qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường chạy gần vuông góc với Đường tỉnh 422 và đi qua Trạm Vệ tinh Quốc Gia VTI về phía tây.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cát Quế theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể  mở theo quy hoạch ở xã Cát Quế. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua khu vực Đình Ngọc

Đường đi qua khu vực Đình Ngọc có chiều dài khoảng 1 km. 

 Đường có thể  mở theo quy hoạch ở xã Cát Quế theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Cát Quế. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Hoài Đức lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).