Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Đường từ chân cầu vượt An Khánh đến gần chùa Bà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến đường từ chân cầu vượt An Khánh đến gần chùa Bà với chiều dài khoảng 930 m, rộng khoảng 23 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở chân cầu vượt An Khánh, đối diện với khu biệt thự.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến đường này trên thực tế đã xây dựng một phần.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến đường chạy song song với Đại lộ Thăng Long và kết thúc ở gần chùa Bà.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Toàn cảnh tuyến đường trên thực tế.

8. Tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long qua mục 7

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long qua mục 7, dài khoảng 465 m, rộng từ 24-27 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Khu đất có điểm đầu ở Đại lộ Thăng Long, gần chùa Bà.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất đi gần trùng với ngõ dẫn vào dự án Khu du lịch sinh thái Song Phương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Toàn cảnh tuyến đường trên thực tế.

9. Tuyến đường từ Đại lộ thăng Long đến lối vào dự án Khu du lịch sinh thái Song Phương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long (gần chùa Bà) đến lối vào dự án Khu du lịch sinh thái Song Phương với chiều dài khoảng 200 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

Xem thêm: Thông tin các tuyến đường sẽ mở ở Hà Nội