Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến đường từ Cao Lỗ đến sông Hoàng Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ Cao Lỗ đến sông Hoàng Giang với chiều dài khoảng 1,1 km. Tuyến đường này cơ bản đã xây dựng còn đoạn cuối.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Cao Lỗ, đi qua bên hông BV Đa khoa Đông Anh.

 Đoạn đầu tuyến đã xây dựng.

 Tuyến đường này đi gần dự án nhà thi đấu đa năng đang thi công.

 Đoạn cuối tuyến  chưa xây dựng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ.

8. Tuyến đường từ khu 3ha đến sông Hoàng Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ khu 3ha đến sông Hoàng Giang với chiều dài khoảng 650 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường này có điểm đầu ở khu 23 ha Uy Nỗ.

 Tuyến đường này đã xây dựng một phần đoạn giao với đường Phúc Lộc.

 Đoạn cuối tuyến kết thúc ở khu vực sông Hoàng Giang.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến nối đường mục 7 với QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến nối đường mục 7 với QL3 với chiều dài khoảng 578 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở QL3.

 Và kết thúc ở đường tại mục 7.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).

Xem thêm: Thông tin các tuyến đường sẽ mở ở Hà Nội