Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến đường qua chợ Vân Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường qua chợ Vân Trì với chiều dài khoảng 520 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở đi qua chợ Vân Trì, trùng với một phần đường QL23.

 Tuyến đường này chạy song song với đường Vân Nội.

 Tuyến đường kết thúc ở xóm Bảo.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Tuyến đường từ Võ Nguyên Giáp, qua nhà văn hóa Thố Bảo đến hết địa bàn xã Vân Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường từ Võ Nguyên Giáp qua nhà văn hóa Thố Bảo đến hết địa bàn xã này, dài khoảng 1 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường gom Võ Nguyên Giáp, gần QL23.

 Tuyến đi qua nhà văn hóa Thố Bảo.

 Đoạn qua đường Vân Nội.

 Tuyến kết thúc khi hết địa bàn xã Vân Nội.

9. Tuyến nối mục 8 với QL23

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến nối mục 8 với QL23 dài khoảng 578 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở QL23, đi qua trường mầm non Vân Nội.

 Tuyến kết thúc ở đường mục 8.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).