Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường đi bên hông KCN Quang Minh và trường Trung cấp Nông dân Việt Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông đáng chú ý có tuyến đường đi qua bên hông KCN Quang Minh và trường Trung cấp Nông dân Việt Nam với chiều dài khoảng 1,6 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường quy hoạch có điểm đầu bên hông KCN Quang Minh, giao với tuyến đường vào Nhà máy Euro Window.

 Đoạn giao cắt với đường DT 35 gần trường Tiểu học Chi Đông.

 Tuyến đường này kết thúc bên hông trường Trung cấp Nông dân Việt Nam, khi hết địa bàn thị trấn Chi Đông.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Tuyến nối mục 4 với đường DT 35 kéo dài theo quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông đáng chú ý có tuyến nối mục 4, đoạn trường Trung cấp Nông dân với đường DT 35 kéo dài theo quy hoạch, chiều dài khoảng 500 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở đường mục 4, gần trường Trung cấp Nông dân Việt Nam.

 Tuyến đường này kết thúc khi giao với đường DT 35 kéo dài theo quy hoạch.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường đối diện Công ty cổ phần Woodsland

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông đáng chú ý có tuyến đường đối diện Công ty cổ phần Woodsland, dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở đường DT 35, đối diện Công ty Woodsland.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N2).