Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý.

 Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

4. Khu đất từ đường 23 đến đường 35

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường 23 đến đường 35 với diện tích khoảng 31379.830 m2, dài khoảng 1,2 km.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường 23 đoạn đối diện KĐT CEO Mê Linh.

 Khu đất trên thực tế đi qua cánh đồng.

 Khu đất này đối diện ranh giới của KĐT Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 và CEO.

 Đoạn cuối khu đất tiếp giáp sông cạnh đường 35, đối diện với lối vào Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

5. Khu đất làm đường Bát Nàn kéo dài

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh đáng chú ý có khu đất thu hồi làm đường Bát Nàn kéo dài với diện tích khoảng 26.236,156 m2, dài khoảng 1 km.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất điểm đầu ở nút giao đường Bát Nàn - đường 23, ở khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh.

 Khu đất này song song với tuyến đường qua dự án HUD Mê Linh.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

6. Khu đất nối đường Mê Linh - đường 23

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh đáng chú ý có khu đất nối đường Mê Linh - đường 23 qua KĐT Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 với diện tích khoảng 15.880,342 m2, dài khoảng 668 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)