Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ UBND huyện Mê Linh sang KĐT Thanh Lâm - Đại Thịnh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ UBND huyện Mê Linh sang KĐT Thanh Lâm - Đại Thịnh với diện tích khoảng 23.479,382 m2, dài khoảng 770 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh có điểm đầu ở đường Bát Nàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 4.

Khu đất này chạy song song với đường Mê Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 5.

Đoạn cuối khu đất đã thu hồi làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

2. Khu đất nối mục 1 với QL23

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh đáng chú ý có khu đất nối mục 1 với QL23 với diện tích khoảng 14.568,971 m2, dài khoảng 590 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 9.

Khu đất có điểm đầu ở mục 1, tiếp giáp đường Mê Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 11.

Khu đất kết thúc ở gần QL23.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

3. Khu đất từ mục 2 đến đường Bát Nàn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh đáng chú ý có khu đất từ mục 2 đến đường Bát Nàn với diện tích khoảng 5.539,505 m2, dài khoảng 360 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Định Thịnh trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)