Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 1.

Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

19. Khu đất từ cuối đường Chiến Thắng nhỏ đến Nguyễn Xiển - Xa La

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ cuối đường Chiến Thắng nhỏ đến Nguyễn Xiển - Xa La với diện tích khoảng 24.474,527 m2, dài khoảng 920 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở cuối đường Chiến Thắng nhỏ, đoạn giáp ranh giữa phường Văn Quán và xã Tân Triều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 5.

Khu đất đi qua khu vực cánh đồng gần THPT Lương Thế Vinh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 6.

Và kết thúc ở hồ nước gần đường Nguyễn Xiển - Xa La.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ đường Nguyễn Xiển - Xa La.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 8.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều.

20. Khu đất từ mục 19 đến khu NV3 Tổng cục 5

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất từ mục 19 đến khu NV3 Tổng cục 5 với diện tích khoảng 4.555,275 m2, dài khoảng 230 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở cuối đường Chiến Thắng nhỏ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

21. Khu đất từ mục 19 đến THPT Lương Thế Vinh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất từ mục 19 đến THPT Lương Thế Vinh với diện tích khoảng 2.725,355 m2, dài khoảng 160 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 7) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)