Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất từ KTT Tổng cục 5 đến Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ KTT Tổng cục 5 đến Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, song song với đường Nguyễn Xiển - Xa La, diện tích khoảng 3.785,721 m2, dài khoảng 240 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở lối với Tiểu học Yên Xá, đoạn KTT Tổng cục 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Khu đất chạy song song với đường Nguyễn Xiển - Xa La.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc ở ngoài cánh đồng, đoạn tiếp theo thuộc xã Thanh Liệt.

14. Khu đất đi qua sân bóng Tân Triều

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất đi qua sân bóng Tân Triều với diện tích khoảng 10.037,188 m2, dài khoảng 560 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Khu đất có điểm đầu ở ngõ 83 Tân Triều mới, đoạn qua nghĩa trang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Khu đất chủ yếu đi qua các khu nhà tạm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Đoạn qua sân bóng Tân Triều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều trên thực tế.

15. Khu đất từ đường Tân Triều mới đến sân bóng Tân Triều

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất từ đường Tân Triều mới đến sân bóng Tân Triều với diện tích khoảng 3.409,502 m2, dài khoảng 200 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 18.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).