Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất từ đường Tân Triều mới đến Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Tân Triều mới đến Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với diện tích khoảng 8.932,960 m2, dài khoảng 420 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở đường làng nghề Triều Khúc, cạnh Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Khu đất đi song song ngõ 83 Tân Triều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc ở đường Tân Triều mới.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi chủ yếu đi qua nhà tạm và cánh đồng.

11. Khu đất bên hông Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất chạy bên hông Nhá máy xử lý nước thải Yên Xá, song song với đường Nguyễn Xiển - Xa La với diện tích khoảng 13.268,566 m2, dài khoảng 600 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh thời điểm chưa xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Khu đất tiếp nối với đường ở làng nghề Triều Khúc, chạy dọc chiều dài của dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc đoạn bên hông nhà máy.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi làm đường.

12. Khu đất đối diện Liền kề 8, Khu tập thể Tổng cục V

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất đối diện Liền kề 8, Khu tập thể Tổng cục V với diện tích khoảng 1.420,893 m2, dài khoảng 100 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi làm đường trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).