Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất từ đường Tứ Hiệp đến đường mới Tứ Hiệp

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Tứ Hiệp đến đường mới Tứ Hiệp với diện tích khoảng 7.291,150 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh thời điểm đường mới Tứ Hiệp chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất trên thực tế tiếp giáp đường Tứ Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất này đối diện với Trạm y tế xã Tứ Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi chủ yếu đi qua ao hồ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Đoạn cuối khu đất giao với đường mới Tứ Hiệp đoạn chùa Văn Điển.

5. Khu đất từ đường Vũ Lăng đến trụ sở Đội quản lý thị trường số 7

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có khu đất từ đường Vũ Lăng đến trụ sở Đội quản lý thị trường số 7 với diện tích khoảng 17.245,961 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế chủ yếu là đất mặt nước.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất này tiếp giáp với trụ sở Đội quản lý thị trường số 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Vũ Lăng.

6. Khu đất bên hông chung cư IEC

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có khu đất bên hông chung cư IEC kéo dài đến phía sau chợ Tứ Hiệp với diện tích khoảng 2.994,280 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa xây dựng chung cư IEC. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Khu đất có điểm đầu gần đường Vũ Lăng, bên hông chung cư IEC.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 18.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 19.

Khu đất sắp thu hồi đi qua khu vực cánh đồng, kết thúc phía sau chợ Tứ Hiệp.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).