Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ QL1A đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ QL1A (đối diện đường Liên Ninh) đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với diện tích khoảng 37.640,390 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh, kéo dài đường Liên Ninh từ QL1A qua phía sau UBND xã Liên Ninh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Ngoài phần tiếp giáp QL1A đi qua nhà dân, cơ bản khu đất sắp thu hồi đi qua cánh đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc gần với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Khu đất trên thực tế.

2. Khu đất từ QL1A đến gần UBND xã Liên Ninh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh đáng chú ý có khu đất từ QL1A đến gần UBND xã Liên Ninh đoạn Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Trì với diện tích khoảng 3.817,414 m2.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất có điểm đầu gần QL1A, tiếp giáp khu đất thu hồi mở rộng QL1A.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất kết thúc đoạn ngã 3 UBND xã Liên Ninh và Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Trì.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

3. Khu đất từ UBND xã Liên Ninh đến gần THCS Liên Ninh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh đáng chú ý có khu đất từ UBND xã Liên Ninh đến gần THCS Liên Ninh với diện tích khoảng 18.459,311 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi đi qua UBND xã Liên Ninh, tiếp giáp khu đất mục 1.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất đi qua bên hông Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Trì.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi mở đường kết thúc đoạn hồ nước gần THCS Liên Ninh.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).