Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ QL1A đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Vành đai 3,5)

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất làm đường Vành đai 3,5 từ QL1A đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với diện tích khoảng 111.568,923 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngũ Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở QL1A, đoạn từ cây xăng số 74 đến đoạn gần đường Lưu Phái.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi mở đường đi qua rất nhiều nhà dân ở xã Ngũ Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất giao với đường Vũ Lăng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Đoạn qua khu vực chợ Ngũ Hiệp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Đoạn khu đất qua đường Vũ Lăng hướng về chùa Việt Yên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi đi qua bên hông chùa Việt Yên và kết thúc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

2. Khu đất phía sau tòa nhà công vụ Bộ tổng Tham mưu

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có khu đất phía sau tòa nhà công vụ Bộ tổng Tham mưu với diện tích khoảng 3.321,421 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi làm đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

3. Khu đất từ đường Vũ Lăng đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tứ Hiệp đáng chú ý có khu đất từ đường Vũ Lăng (Công ty CP Vinafco) đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với diện tích khoảng 5.078,414 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất có điểm đầu ở đường Vũ Lăng, đoạn cổng công ty CP Vinafco.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn từ các góc khác ở trên cao.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).