Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất kéo dài đường Cương Kiên đến Sông Nhuệ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất thu hồi kéo dài đường Cương Kiên đến sông Nhuệ với diện tích khoảng 4.292,635 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Trung Văn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Đây là khu đất cuối đường Cương Kiên hiện tại.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi đi qua nhiều nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Và kết thúc ở sông Nhuệ.

2. Khu đất từ đường Tố Hữu đến mục 1

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Trung Văn đáng chú ý có khu đất từ đường Tố Hữu đến mục 1 với diện tích khoảng 11.343,254 m2. 

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 1)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất có điểm đầu ở đường Tố Hữu, đi qua nghĩa trang Trung Văn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất đi qua trạm bơm Đồng Bông.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc khi tiếp giáp với khu ở mục 1.

3. Khu đất giáp kênh dẫn nước trạm bơm Đồng Bông

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Trung Văn đáng chú ý có khu đất giáp kênh dẫn nước trạm bơm Đồng Bông, tiếp giáp khu đất mục 2 với diện tích khoảng 1.366,868 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).