Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất đối diện sân vận động Mỹ Đình

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất đối diện sân vận động Mỹ Đình với diện tích khoảng 23.904,672 m2.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường đối diện sân vận động Mỹ Đình. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mỹ Đình 1 giáp Cung thể thao dưới nước.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất này cũng giáp tuyến đường đang mở qua UBND phường Mỹ Đình 1.

2. Khu đất từ ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp đến ngõ đối diện ngã ba Nhuệ Giang - Phúc Diễn trên đường Nguyễn Văn Giáp

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1 đáng chú ý có khu đất từ ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp đến ngõ đối diện ngã ba Nhuệ Giang - Phúc Diễn trên đường Nguyễn Văn Giáp với diện tích khoảng 4.940,408 m2. Khu đất này chạy ven sông Nhuệ.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mỹ Đình 1. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu trùng với đường Nguyễn Văn Giáp đoạn giao ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất kết thúc ở đoạn đối diện ngã ba Phúc Diễn - Nhuệ Giang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ đường Nhuệ Giang.

3. Khu đất trùng với cuối ngõ 322 đường Mỹ Đình

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1 đáng chú ý có khu đất trùng với đoạn cuối ngõ 322 đường Mỹ Đình (thông sang bên hông Cung thể thao dưới nước) với diện tích khoảng 938,941 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Cận cảnh khu đất sắp thu hồi để mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).