Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất bên hông trường THCS Phương Canh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất bên hông trường THCS Phương Canh với diện tích 1.625,165 m2. Khu đất này trùng với ngõ 390 Phương Canh.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở ngõ 143 Xuân Phương. Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở giữa trường THCS Phương Canh và đình Hòe Thị.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất nối ngõ 143 Xuân Phương với đường Phương Canh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Khu đất đi qua bên hông trường THCS Phương Canh. Trường này đã mở cổng chờ giáp khu đất sắp thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc ở đường Phương Canh, đoạn này trùng với ngõ 390.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Khu đất mở rộng, kéo dài ngõ 390.

11. Khu đất mở rộng ngách 1/143 Xuân Phương

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh đáng chú ý có khu đất mở rộng ngách 1/143 Xuân Phương với diện tích khoảng 1.626,432 m2.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Khu đất này đi trùng với ngách 1/143 Xuân Phương.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc ở cuối ngách này.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi để mở đường.

12. Khu đất từ ngõ 137 Xuân Phương đến gần chùa Hòe Thị

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh đáng chú ý có khu đất từ ngõ 137 Xuân Phương, chạy song song đường 70 đến gần chùa Hòe Thị với diện tích khoảng 1.164,494 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế giáp với khu đất sắp thu hồi mở đường qua chùa Hòe Thị (đường nối Đường 70 - ngách 1/143 Xuân Phương).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Khu đất kết thúc ở ngõ 137 Xuân Phương.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).