Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất từ Trịnh Văn Bô vào Khu nhà ở Hateco 5

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất đường Trịnh Văn Bô vào Khu nhà ở Hateco 5 với diện tích khoảng 29.077,586 m2. 

Khu đất này có điểm đầu ở đường Trịnh Văn Bô, ở giữa đường sắt và Tòa nhà Thông tấn. Khu đất đi qua đường Phương Canh đoạn nút giao với đường sắt và kết thúc khi hết dự án Khu nhà ở Hateco 5.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm Khu nhà ở Hateco 5 chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế bắt đầu từ gầm cầu vượt Xuân Phương.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất kéo dài qua Khu nhà ở Hateco 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc khi hết địa bàn phường Xuân Phương.

11. Khu đất từ mục 10 đến sông Nhuệ

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu từ mục 10 đến sông nhuệ với diện tích khoảng 17.619,149 m2. Trên thực tế, khu đất này thu hồi làm đường Hàm Nghi kéo dài qua sông Nhuệ.

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa xây dựng Khu nhà ở Hateco 5. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Khu đất trên thực tế thu hồi làm đường Hàm Nghi kéo dài qua sông Nhuệ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Khu đất này đi qua nhiều cơ quan, nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Khu đất kết thúc ở đoạn tiếp giáp với khu mục 10, hết Khu nhà ở Hateco 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ đường Phương Canh.

12. Khu đất mở rộng đường Phương Canh từ mục 10 đến 11

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương đáng chú ý có khu đất thu hồi để mở rộng đường Phương Canh từ đoạn tiếp giáp khu mục 10 đến 11 với diện tích khoảng 8.410,712 m2. 

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm Khu nhà ở Hateco 5 chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Khu đất trên thực tế thu hồi để mở rộng đường Phương Canh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Khu đất thu hồi để mở rộng đường Phương Canh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Khu đất tiếp giáp với 2 khu ở mục 10 và 11.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).