Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất từ đường 70, đi trùng với ngõ 6 vào làng Miêu Nha

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường 70, đi trùng với ngõ 6 vào làng Miêu Nha với diện tích khoảng 8.380,843 m2. Khu đất này cơ bản trùng với ngõ 6 Miêu Nha.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm đường 70 chưa thi công mở rộng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất trên thực tế có điểm đầu ở đường 70, gần trùng với ngõ 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Khu đất này thu hồi mở rộng ngõ 6 Miêu Nha.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Đoạn cuối khu đất kết thúc ở đường quy hoạch nối đường 70 với đường ven sông Cầu Ngà.

14. Khu đất từ ngõ 40 Do Nha đến đường quy hoạch bao quanh dự án Làng Giáo dục Quốc tế

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có khu đất từ ngõ 40 Do Nha đến đường quy hoạch bao quanh dự án Làng Giáo dục Quốc tế với diện tích khoảng 892,048 m2. Khu đất này đối diện số 37 ngõ 40 Do Nha, kết thúc ở đường bao quanh dự án trên (đã thi công).

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa xây dựng tuyến đường bao quanh dự án Làng Giáo dục Quốc tế. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế kết nối với dự án Làng Giáo dục Quốc tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi để mở đường.

15. Khu đất từ chợ Miêu Nha đến đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có khu đất từ chợ Miêu Nha đến đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch với diện tích khoảng 3.088,736 m2. Khu đất này có điểm đầu ở đầu ngõ 122 Do Nha; khu đất kéo dài đường Do Nha đến sông Cầu Ngà, tiếp giáp với tuyến đường ven sông theo quy hoạch.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Khu đất săp thu hồi để mở đường tính từ đoạn ngõ 122 Do Nha.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn từ Đại lộ Thăng Long.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).