Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất thu hồi làm đường ven sông Cầu Ngà

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất thu hồi làm đường ven sông Cầu Ngà với diện tích khoảng 87.897,480 m2. 

Khu đất này chạy dọc sông Cầu Ngà từ đoạn cuối đường Phúc Diễn (ngã 3 sông Cầu Ngà - sông Nhuệ) đến khi tiếp giáp với KĐT Đại học Vân Canh.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa mở rộng đường 70. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 3.

Khu đất thu hồi trên thực tế bắt đầu từ đoạn ngã 3 sông Nhuệ - sông Cầu Ngà. Khu đất này chạy dọc sông, qua đường 70.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 4.

Khu đất đi qua đường sắt, bên hông trung tâm đào tạo lái xe ở khu vực làng Miêu Nha.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 5.

Khu đất chủ yếu chạy dọc sông, bao quanh làng Miêu Nha.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 6.

Khu đất kết thúc khi tiếp giáp với KĐT ĐH Vân Canh.

17. Khu đất mở rộng ngõ 40 Do Nha

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 40 Do Nha từ đoạn trường Tiểu học Lý Nam Đế đến hết khu dân cư đối diện trường học với diện tích khoảng 4.611,618 m2. 

Tham khảo: Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm tuyến đường bao dự án Làng Giáo dục Quốc tế chưa thi công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 9.

Khu đất mở rộng ngõ 40 Do Nha trên thực tế tính từ đoạn trường Tiểu học Lý Nam Đế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 10.

Khu đất kết thúc khi hết khu dân cư bên trái ngõ 40 Do Nha.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ đường Do Nha.

18. Khu đất từ ngõ 40 Do Nha đến đường bao dự án Làng Giáo dục Quốc tế

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có khu đất từ ngõ 40 Do Nha đến đường bao dự án Làng Giáo dục Quốc tế với diện tích khoảng 2.746,395 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 13.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa làm đường bao dự án Làng Giáo dục Quốc tế. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 14.

Khu đất đoạn giao với đường bao dự án Làng Giáo dục Quốc tế đoạn ngách 2/40 Miêu Nha.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 15.

Khu đất đoạn qua ngõ 40 Do Nha.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 16.

Khu đất này kết thúc đoạn hết khu dân cư.

 (- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).