Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Phương Canh được thành lập ngày 27/12/2013 trên cơ sở chia tách xã Xuân Phương thành 2 phường là phường Phương Canh và phường Xuân Phương. Phía bắc giáp các phường Tây Tựu, Phúc Diễn và phường Minh Khai của quận Bắc Từ Liêm, phía nam giáp phường Xuân Phương, phía đông là phường Xuân Phương, phía tây là các xã Vân Canh, Di Trạch thuộc huyện Hoài Đức. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường Kiều Mai kéo dài đến Trịnh Văn Bô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh đáng chú ý có tuyến đường Kiều Mai kéo dài đến Trịnh Văn Bô dài khoảng 450 m. Tuyến có điểm đầu ở cuối đường Kiều Mai, đoạn Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tuyến kết thúc ở đường Trịnh Văn Bô đoạn cách đường Phương Canh khoảng 280 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Kiều Mai trước đây là tuyến đường chính để vào trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm cũ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Theo quy hoạch tuyến đường Kiều Mai sẽ kéo dài đến đường Trịnh Văn Bô. Tuyến có điểm đầu ở cuối đường Kiều Mai, đoạn Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến kết thúc ở đường Trịnh Văn Bô đoạn cách đường Phương Canh khoảng 280 m.

5. Đường nối Cầu Diễn - Trịnh Văn Bô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh đáng chú ý có tuyến nối Cầu Diexn với Trịnh Văn Bô dài khoảng 1,011 km.Trong đó, đoạn thuộc địa bàn phường này dài khoảng 240 m. Trên địa bàn phường Phương Canh, tuyến có điểm đầu ở đường Phương Canh, đoạn giao đường Thị Cấm. Tuyến đi dọc đường sắt cho đến khi hết địa bàn phường này.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Trên địa bàn phường Phương Canh, tuyến có điểm đầu ở đường Phương Canh, đoạn giao đường Thị Cấm.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đi dọc đường sắt cho đến khi hết địa bàn phường này.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Trên thực tế, đây có thể coi là đường Thị Cấm kéo dài đến đường Cầu Diễn.

 6. Tuyến nối đường mục 2 với đường từ QL32 đến Trịnh Văn Bô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 với đường từ QL32 đến Trịnh Văn Bô dài khoảng 642 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn cách nút giao Phương Canh - Thị Cấm khoảng 216 m. Tuyến kết thúc ở đường từ QL32 đến Trịnh Văn Bô đoạn phía sau trường Cao đẳng FPT.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn cách nút giao Phương Canh - Thị Cấm khoảng 216 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến cắt đường Kiều Mai kéo dài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Tuyến đường nhìn từ Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Tuyến kết thúc ở đường từ QL32 đến Trịnh Văn Bô đoạn phía sau trường Cao đẳng FPT.