Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Tây Mỗ là phường nằm ở phía Tây Nam của quận Nam Từ Liêm, gồm 3 làng: Miêu Nha, Tây Mỗ và Phú Thứ, được chia thành 12 tổ dân phố. Diện tích tự nhiên là 605 ha. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất từ đường 70 đến lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường 70 đến lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với diện tích khoảng 13.900 m2. 

Khu đất này có điểm đầu ở đường 70 đoạn cách đường Do Nha khoảng 120 m. Khu đất này chủ yếu đi qua khu vực ao đầm của phường Tây Mỗ và kết thúc ở lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (lối vào từ đường 70), đoạn cách trường này khoảng 160 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm đường 70 chưa thi công mở rộng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất trên thực tế nằm giữa Dream Town và đường Do Nha.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi này có đi qua một công ty trên địa bàn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc ở lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội từ đường 70.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ đường 70.

8. Khu đất mở rộng lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (từ đường 70)

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có khu đất mở rộng lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (từ đường 70) với diện tích khoảng 11.700 m2. Khu đất này trên thực tế mở rộng lối vào trường cao đẳng nêu trên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm đường 70 chưa mở rộng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Khu đất này trên thực tế thu hồi mở rộng lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Theo đó, đất hai bên đường hiện hữu sẽ bị thu hồi để mở rộng tuyến đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất này kết thúc đoạn tiếp giáp với trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

9. Khu đất chạy dọc đường tàu từ khu đất ở mục 8 đến đường 70

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có khu đất chạy dọc đường tàu từ khu đất ở mục 8 đến đường 70 với diện tích khoảng 18.514 m2. 

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh thời điểm chưa mở rộng đường 70. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Khu đất săp thu hồi này chạy dọc đường tàu, bắt đầu từ đường 70, đoạn đối diện phố Do Nha.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường kết thúc khi giao với lối vào của trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao từ đường 70.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ làng Miêu Nha.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).