Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Tây Mỗ là phường nằm ở phía Tây Nam của quận Nam Từ Liêm, gồm 3 làng: Miêu Nha, Tây Mỗ và Phú Thứ, được chia thành 12 tổ dân phố. Diện tích tự nhiên là 605 ha. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đến đường Phúc Diễn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đến đường Phúc Diễn với diện tích khoảng 10.442 m2. 

Khu đất này có điểm đầu ở bên hông trường Cao đẳng nêu trên (bên trái cổng chính). Khu đất chạy dọc theo bên hông trường và kết thúc ở đoạn số 772 Phúc Diễn.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi để mở đường trên thực tế nằm bên hông trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất này giáp ranh với đường nội bộ của trường cao đẳng trên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc khi giao với đường Phúc Diễn.

2. Khu đất từ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đến sông Cầu Ngà

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có khu từ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đến sông Cầu Ngà với diện tích khoảng 30.000 m2. Khu đấy này giao với khu ở mục 1 bên hông trường cao đẳng, sau đó cắt đường Nhuệ Giang và kết thúc ở đoạn gần sông Cầu Ngà.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Đây là khu đất giao với khu ở mục 1, bên hông trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi cũng đi qua đường Nhuệ Giang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Và kết thúc ở gần sông Cầu Ngà (giao với đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch).

3. Khu đất từ mục 2 đến đường Phúc Diễn

Khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có khu từ mục 2 đến đường Phúc Diễn (số 820 Phúc Diễn) với diện tích khoảng 5.300 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi để mở đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Khu đất này tiếp giáp với khu đất ở mục 2 bên hông Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất này kết thúc khi giao với đường Phúc Diễn.

(Sơ đồ trong bài viết mang tính tương đối, căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).