Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất
Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Tây Mỗ là phường nằm ở phía Tây Nam của quận Nam Từ Liêm, gồm 3 làng: Miêu Nha, Tây Mỗ và Phú Thứ, được chia thành 12 tổ dân phố. Diện tích tự nhiên là 605 ha. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến nối đường 70 đến Vành đai 3,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có tuyến nối đường 70 đến Vành đai 3,5 dài khoảng 1,653 km. Đoạn thuộc địa bàn phường Tây Mỗ dài khoảng 1,1 km. Điểm đầu tuyến trùng với đường XP2, Khu đô thị Xuân Phương. Tuyến cắt ngõ 40 Do Nha, cắt đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch và kết thúc ở Vành đai 3,5 giáp KĐT Bắc An Khánh.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Điểm đầu tuyến trùng với đường XP2, Khu đô thị Xuân Phương.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến đường qua phường Tây Mỗ đã xây dựng 1 phần.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến cắt ngõ 40 Do Nha đoạn Tiểu đoan 11.

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến cắt đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch và kết thúc ở Vành đai 3,5 giáp KĐT Bắc An Khánh.

8. Hai tuyến nối đường 70 với đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có 2 tuyến nối đường 70 với đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch chạy dọc theo đường sắt dài khoảng 833 m. Hai tuyến đường này có điểm đầu ở hai bên nút giao đường 70 - đường sắt đoạn gần đường Do Nha. Hai tuyến chạy dọc theo đường sắt cho đến khi kết thúc ở đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ 2 tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Hai tuyến đường này có điểm đầu ở hai bên nút giao đường 70 - đường sắt đoạn gần đường Do Nha.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Trong đó một tuyến đã xây dựng phần lớn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Hai tuyến chạy dọc theo đường sắt cho đến khi kết thúc ở đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch.

9. Tuyến nối đường mục 2 đến đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 đến đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch dài khoảng 427 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 (tuyến chưa xây dựng). Tuyến đường này chạy song song với đường 70 và kết thúc ở đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 ở tuyến đường chưa xây dựng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Tuyến đường này chạy song song với đường 70 và kết thúc ở đường ven sông Cầu Ngà theo quy hoạch.