Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Tây Mỗ là phường nằm ở phía Tây Nam của quận Nam Từ Liêm, gồm 3 làng: Miêu Nha, Tây Mỗ và Phú Thứ, được chia thành 12 tổ dân phố. Diện tích tự nhiên là 605 ha. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường từ Phúc Diễn đến trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có tuyến đường từ Phúc Diễn đến trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội dài khoảng 610 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Phúc Diễn đoạn gần nút giao Nhuệ Giang - Phúc Diễn. Tuyến đi qua bên hông trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội và kết thúc khi giao với lối vào trường này từ đường 70.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đường Phúc Diễn đoạn gần nút giao Nhuệ Giang - Phúc Diễn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đi qua bên hông trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

và kết thúc khi giao với lối vào trường này từ đường 70.

2. Tuyến nối đường mục 1 đến sông Cầu Ngà

Đường sẽm mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có tuyến nối đường mục 1 đến sông Cầu Ngà. Cụ thể là nối với tuyến đường ven sông Cầu Ngà đã phê duyệt. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 1 đoạn bên hông trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Tuyến giao với đường Nhuệ Giang và kết thúc ở gần sông Cầu Ngà đoạn cách đường 70 khoảng 500 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 1 đoạn bên hông trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua đường Nhuệ Giang.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sau khi giao với đường Nhuệ Giang và kết thúc ở gần sông Cầu Ngà đoạn cách đường 70 khoảng 500 m.

3. Tuyến nối đường 70 với đường mục 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Mỗ đáng chú ý có tuyến nối đường 70 với đường mục 2 dài khoảng 530 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn cách nút giao với đường Nhuệ Giang khoảng 300 m. Tuyến đi qua bên hông chung cư Coma 6 và kết thúc ở đường 70 đoạn cách Cầu Ngà khoảng 230 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn cách nút giao với đường Nhuệ Giang khoảng 300 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến đi qua bên hông chung cư Coma 6 và kết thúc ở đường 70 đoạn cách Cầu Ngà khoảng 230 m.