Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Mỹ Đình 2 nằm ở phía tây Thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố 10 km. Phía Bắc giáp phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy; Phía Nam giáp phường Mỹ Đình 1; Phía Đông giáp phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy; Phía Tây giáp phường Cầu Diễn. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối Nguyễn Cơ Thạch - Dương Khuê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có tuyến nối đường Nguyễn Cơ Thạch và Dương Khuê dài 670 m. Truyến có điểm đầu ở đường Nguyễn Cơ Thạch đoạn trùng với ngõ 6 Nguyễn Cơ Thạch, bên hông chung cư HD Mon City. Tuyến đường này cơ bản đã xây dựng đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến Lê Đức Thọ. Đoạn từ Lê Đức Thọ đến Dương Khuê cũng chỉ còn một đoạn ngắn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Truyến có điểm đầu ở đường Nguyễn Cơ Thạch đoạn trùng với ngõ 6 Nguyễn Cơ Thạch, bên hông chung cư HD Mon City.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đường này cơ bản đã xây dựng đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến Lê Đức Thọ.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Đoạn từ Lê Đức Thọ đến Dương Khuê cũng chỉ còn một đoạn ngắn.

2. Tuyến nối đường nối Vành đai 3 - Trần Hữu Dực với Tân Mỹ kéo dài

Đường sẽm ở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 2 đáng chú ý có tuyến nối đường nối Vành đai 3 - Trần Hữu Dực với Tân Mỹ kéo dài. Tuyến đường dài khoảng 500 m, đoạn thuộc phường Mỹ Đình 2 dài khoảng 200 m. Trên địa bàn phường này, tuyến bắt đầu ờ đường nối Vành đai 3 - Trần Hữu Dực, đoạn sân bóng Mỹ Đình 2. Tuyến đi song song đường Lê Đức Thọ và kết thúc khi giao với đường Mỹ Đình 2.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Trên địa bàn phường này, tuyến bắt đầu ờ đường nối Vành đai 3 - Trần Hữu Dực, đoạn sân bóng Mỹ Đình 2.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Đây là tuyến đường lớn của phường Mỹ Đình 2.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến đi song song đường Lê Đức Thọ và kết thúc khi giao với đường Mỹ Đình 2.

3. Tuyến nối đường mục 2 với Lê Đức Thọ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 2 đáng chú ý có tuyến nối đường mục 2 với Lê Đức Thọ dài khoảng 320 m. Tuyến có điểm đầu đường Lê Đức Thọ đoạn cách nút giao Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ khoảng 190 m. Tuyến đi qua khu vực nghĩa trang và kết thúc ở đường mục 2 đoạn nút giao với đường Mỹ Đình 2.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu đường Lê Đức Thọ đoạn cách nút giao Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ khoảng 190 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến đường này chủ yếu đi qua khu vực nghĩa trang.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Tuyến đi qua khu vực nghĩa trang và kết thúc ở đường mục 2 đoạn nút giao với đường Mỹ Đình 2.

(Sơ đồ các tuyến đường được vẽ tương đối căn cứ theo quy hoạch Phân khu H2-2 của Hà Nội).