Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Thượng Cắt, quận Bắc Từ Liêm có địa giới giáp với huyện Đan Phượng, sông Hồng, phường Liên Mạc. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến nối đường 70 với đường nhánh 422

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có tuyến nối đường 70 với đường nhánh 422. Trên thực tế, đây là một phần của tuyến đường sẽ ở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu, kéo dài từ đoạn gần đường Yên Nội. Trên địa bàn phường Thượng Cát, tuyến có điểm đầu ở đường 70 đoạn cách nút giao Tây Tựu - Tây Thăng Long 300 m. Tuyến đường này giao với Vành đai 3,5 và kết thúc ở đường nhánh 422 đoạn gần cầu Ngọc Trúc.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Trên địa bàn phường Thượng Cát, tuyến có điểm đầu ở đường 70 đoạn cách nút giao Tây Tựu - Tây Thăng Long 300 m.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Trên thực tế, đây là một phần của tuyến đường sẽ ở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu, kéo dài từ đoạn gần đường Yên Nội.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến đường này theo quy hoạch sẽ cắt đường Vành đai 3,5 đoạn cách nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3,5 khoảng 276 m.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Tuyến đường này kết thúc ở đường nhánh 422 đoạn gần cầu Ngọc Trúc.

2. Tuyến nối Tây Thăng Long tới gần đường Tân Dân (đường nhánh 422)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Cát đáng chú ý có tuyến nối Tây Thăng Long tới gần đường Tân Dân (đường nhánh 422) dài khoảng 550 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Tây Thăng Long đoạn cách nút giao Tây Thăng Long -  Tây Tựu khoảng 650 m. Tuyến kết thúc ở gần đường Tân Dân đoạn cách nút giao Tân Dân - Kỳ Vũ khoảng 300 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu ở đường Tây Thăng Long đoạn cách nút giao Tây Thăng Long - Tây Tựu khoảng 650 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến kết thúc ở gần đường Tân Dân đoạn cách nút giao Tân Dân - Kỳ Vũ khoảng 300 m.

3. Tuyến nối đường nhánh 422 đến thôn Đông Ba, Thượng Cát

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Cát đáng chú ý có tuyến nối đường nhánh 422 đến thôn Đông Ba dài khoảng 440 m. Tuyến có điểm đầu ở đường nhành 422 đoạn cách cầu Ngọc Trúc 70 m. Tuyến đi qua và kết thúc bên hông nghĩa trang Thượng Cát đoạn giáp với thôn Đông Ba.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở đường nhành 422 đoạn cách cầu Ngọc Trúc 70 m. Trên thực tế, đây là tuyến nối từ đường Tây Thăng Long đến thôn Đông Ba. Chủ yếu tuyến thuộc địa bàn xã Tân Lập, Đan Phượng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến đường này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Tuyến đi qua và kết thúc bên hông nghĩa trang Thượng Cát đoạn giáp với thôn Đông Ba.