Sơ đồ 4 tuyến đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Đức Thắng có địa giới hành chính giáp sông Nhuệ. Đây cũng là phường có nhiều trường ĐH như Mỏ Địa chất, Tài chính. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối Đức Thắng với sông Nhuệ

 Đường nối Đức Thắng với sông Nhuệ theo qui hoạch ở địa bàn phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm dài khoảng 600m. Trên thực tế, đây là tuyến đường từ đường Phạm Văn Đồng vào Khu công nghiệm Nam Thăng Long.

Ở địa bàn phường Đức Thắng, tuyến có điểm đầu trùng với đường Văn Hội và nối thắng đến sông Nhuệ.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường nối Đức Thắng với sông Nhuệ. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu đi trùng với đường Văn Hội đoạn gần nút giao với đường Đức Thắng.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 4.

Từ đây, tuyến đường nối thắng với sông Nhuệ và hướng vào KCN Nam Thăng Long.

2. Đường nối Đức Thắng đến Học viện Tài chính

Theo qui hoạch, tuyến đường nối Đức Thắng đến Học viện Tài Chính (khu vực sân bóng, KTX) dài khoảng 400m. Điểm đầu của tuyến nằm cạnh trường Cán bộ Thanh tra và theo ghi nhận hiện đang thi công.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường nối Đức Thắng đến Học viện Tài chính. (Nguồn ảnh: Goolge).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đường trên thực tế đang thi công và có điểm đầu giao cắt với đường Đức Thắng, đoạn giáp trường Cán bộ Thanh tra.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến sẽ nối vào khu KTX của Học viện Tài chính.

2. Đường nối Hoàng Tăng Bí với Học viện Tài chính

Tuyến đường từ Hoàng Tăng Bí đến Học viện Tài chính dài khoảng 600m. Tuyến có điểm đầu ở đường Hoàng Tăng Bí đoạn gần Hạt Kiểm lâm số 3 và điểm cuối là ao Cầu Vồng.

 - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường nối Hoàng Tăng Bí với Học viện Tài chính. (Nguồn ảnh: Google).

 - Ảnh 9.

Tuyến đường nối từ Hoàng Tăng Bí đến ao Cầu Vồng theo qui hoạch.

 - Ảnh 10.

Trên thực tế, tuyến có một đoạn trùng với ngõ 160 Văn Hội.

4. Đường ven mảnh đất sẽ đào hồ ở phường Đức Thắng

Theo qui hoạch, tuyến đường ven mảnh đất sẽ đào hồ ở phường Đức Thắng dài khoảng 500m. Tuyến có điểm đầu ở đường Văn Hội (ngõ 2 Văn Hội, bên hông trụ sở phường Đức Thắng). Điểm cuối tuyến giao cắt với đường nêu ở mục 3 đoạn ngõ 160 Văn Hội.

 - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường ven hồ nước (khu vực vòng tròn xanh) ở phường Đức Thắng. (Nguồn ảnh: Google).

 - Ảnh 12.

Hình ảnh tuyến đường ven hồ nước trên thực tế ở phường Đức Thắng. Đây cũng là một trong những tuyến đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng đáng chú ý.


 

chọn
Được chia gần 12 tỷ cổ tức, lãi sau thuế Sonadezi Long Thành 
tăng 57% trong quý II
Quý II vừa qua, doanh thu tài chính của Sonadezi Long Thành phát sinh 12 tỷ đồng tiền chia cổ tức từ Sonadezi Châu Đức. Khoản thu này giúp lãi sau thuế doanh nghiệp tăng 57% so với quý cùng kỳ.