Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

 Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất mở rộng ngõ 193 Phú Diễn

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 193 Phú Diễn với diện tích khoảng 2.109,097 m2, dài khoảng 300 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở bên hông trường Tiểu học Phú  Diễn. 

 Đoạn đầu khu đất đã thu hồi mở đường.

 Đoạn tiếp theo mở rộng ngõ 193 Phú Diễn.

 

 

 Khu đất kết thúc đoạn ngách 193/64 Phú Diễn.

11. Khu đất mở rộng ngõ 193 đoạn qua chợ Phú Diễn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 193 đoạn qua chợ Phú Diễn với diện tích khoảng 2.086,675 m2, dài khoảng 216 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất có điểm đầu ở THCS Phú Diễn A.

 

 Và kết thúc đoạn chợ Phú Diễn.

12. Khu đất mở rộng đường Đức Diễn kéo dài

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Đức Diễn kéo dài với diện tích khoảng 2.782,679 m2, dài khoảng 186 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Bắc Từ Liêm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 

 

 Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)