Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 

 Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất mở rộng đường Kim Mã Thượng

 

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Kim Mã Thượng với diện tích khoảng 5.902,351 m2, dài khoảng 414 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở nút giao Kim Mã Thượng - Linh Lang.

 

 Khu đất mở rộng đường Kim Mã Thượng về hai bên.

 

 Khu đất kết thúc ở nút giao Liễu Giai - Kim Mã Thượng.

2. Khu đất trùng với ngách 432/18 Đội Cấn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất trùng với ngách 432/18 Đội Cấn với diện tích khoảng 374,569 m2, dài khoảng 168 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

 Khu đất này kết thúc gần đường Đội Cấn hiện hữu.

 

3. Khu đất trùng với một phần ngõ 463 Đội Cấn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc đáng chú ý có khu đất trùng với một phần ngõ 463 Đội Cấn với diện tích khoảng 5.450,175 m2, dài khoảng 360 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Vĩnh Phúc nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Khu đất sắp thu hồi có đoạn đầu trùng với ngõ 463 Đội Cấn. 

 

  Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường. 


(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)