Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hà Đông, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý.

 Quận Hà Đông, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất qua dự án Usilk City  

 Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Hà Đông. Trong đó, đáng chú ý có khu đất qua dự án Usilk City 10.076,949 m2, dài khoảng 226 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hà Đông. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hà Đông nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi ở nút giao Nguyễn Thanh Bình với đường Ngô Thì Nhậm kéo dài theo quy hoạch.

 Khu đất đi qua dự án Usilk và nhà dân.

 

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

2. Khu đất mở rộng đường Hà Trì

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hà Đông đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Hà Trì với diện tích khoảng 12.434,823 m2, dài khoảng 600 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hà Đông. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hà Đông nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 Khu đất này trên thực tế đã thu hồi một phần mở đường.

 Khu đất này còn phần mở rộng chưa thu hồi.

 Đoạn qua trường tiểu học đi qua nhiều nhà dân.

 

3. Khu đất ven sông Nhuệ, gần cầu Đen

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hà Đông đáng chú ý có khu đất ven sông Nhuệ đoạn gần cầu Đen với diện tích khoảng 18977.842 m2, dài khoảng 1,056 km.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hà Đông. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hà Đông nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).    

Khu đất sắp thu hồi chạy ven sông Nhuệ, gần cầu Đen.

Khu đất này kết thúc đoạn chùa Đa Sỹ.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)