Quận Hà Đông đẩy nhanh triển khai các dự án theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021

UBND quận Hà Đông yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục về đầu tư đất đai, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các dự án đã được HĐND thành phố thông qua, đảm bảo theo đúng tiến độ.
Quận Hà Đông triển khai điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021  - Ảnh 1.

Quận Hà Đông.(Ảnh tư liệu minh hoạ: Hoàng Huy).

UBND quận Hà Đông vừa ban hành công văn chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; danh mục dự án, công trình chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hà Đông.

Theo đó, quận Hà Đông yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục về đầu tư đất đai, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các dự án đã được HĐND thành phố thông qua, đảm bảo theo đúng tiến độ. Các đơn vị sẽ báo cáo kết quả triển khai dự án dự kiến đến ngày 31/5.

Đối với các dự án chưa có khả năng bố trí nguồn lực để thực hiện trong năm 2021, các đơn vị, tổ chức sẽ đề xuất đưa ra khỏi danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021, kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội phát sinh yêu cầu sử dụng đất đã có đủ căn cứ pháp lí thực hiện thu hồi đất theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Hà Đông, các chủ đầu tư sẽ báo cáo UBND quận để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư sẽ gửi kết quả báo cáo về UBND quận Hà Đông trước ngày 5/5 tới đây.

Theo kế hoạch sử dụng đất quận Hà Đông năm 2021, quận sẽ triển khai 52 dự án, tổng diện tích 145,65 ha. Tổng diện tích đất tự nhiên của quận là 4.964,21 ha trong đó đất nông nghiệp có 1.248,87 ha; đất phi nông nghiệp 3.689,64 ha; đất chưa sử dụng 25,7 ha.

Trong danh mục các công trình dự án được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, quận Hà Đông có một số dự án đáng chú ý như: Khu dân cư mới phường Vạn Phúc; dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía tây TP Hà Nội; đấu giá cho thuê đất công ích tại các phường trên địa bàn.

Xem chi tiết Kế hoạch sử dụng đất quận Hà Đông năm 2021 TẠI ĐÂY.

chọn