Quận Hà Đông thu hồi hơn 50 ha đất để làm 31 dự án năm 2021

Quận Hà Đông sẽ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để làm 31 dự án, trong đó có trạm bơm Yên Nghĩa và rất nhiều đường giao thông.
Quận Hà Đông thu hồi hơn 50 ha đất năm 2021 - Ảnh 1.

Quận Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh minh họa: Thanglong.chinhphu.vn).

Theo nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND Thành phố Hà Nội phê duyệt, quận Hà Đông có 31 dự án, tổng diện tích 84,54 ha. Diện tích thu hồi đất là 54,48 ha, diện tích chuyển mục đích đất lúa là 3,09 ha.

Cụ thể, quận Hà Đông thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ, mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng trường học, khu dân cư... 

Một số dự án đáng chú ý của quận Hà Đông trong danh mục này gồm có: Dự án khu dân cư mới phường Vạn Phúc, thu hồi 18,81 ha; Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), thu hồi 30,76 ha. 

Dưới đây là danh sách chi tiết các dự án sẽ thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn quận Hà Đông:

Quận Hà Đông thu hồi hơn 50 ha đất năm 2021 - Ảnh 2.

Quận Hà Đông thu hồi hơn 50 ha đất năm 2021 - Ảnh 3.

Quận Hà Đông thu hồi hơn 50 ha đất năm 2021 - Ảnh 4.

Quận Hà Đông thu hồi hơn 50 ha đất năm 2021 - Ảnh 5.

Quận Hà Đông thu hồi hơn 50 ha đất năm 2021 - Ảnh 6.

(Ảnh chụp màn hình).