Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đan Phượng năm 2021, trong đó đáng chú ý có các dự án xây dựng khu đô thị mới.

Theo đó, diện tích các loại đất được phân bổ trong năm 2021 như sau: Đất nông nghiệp có 3.573,56 ha (chiếm 45,92%); đất phi nông nghiệp 3.799,83 ha (chiếm 48,82%); đất chưa sử dụng 409,92 ha (chiếm 5,26%).

Trong diện tích đất phi nông nghiệp, diện tích đất dành cho cụm công nghiệp là 77,31 ha; đất thương mại dịch vụ là 39,03 ha; đất dành cho phát triển hạ tầng là 964,67 ha.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 1.

Phân khu đô thị sông Hồng thuộc địa bàn xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. (Ảnh tư liệu minh hoạ: Hạ Vũ).

Về danh mục các công trình, dự án được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Đan Phượng có 76 dự án, tổng diện tích 653,64 ha.

Trong danh mục này có một số dự án khu đô thị đáng chú ý như: Khu chức năng đô thị tại 4 xã Tân Hội, Liên Trung, Tân Lập và Liên Hà, thu hồi 103,44 ha; khu đô thị nhịp sống mới - NewStyle City thuộc khu đô thị mới tây nam xã Tân Lập, thu hồi 42,3 ha; khu đô thị Tân Tây Đô tại xã Tân Lập diện tích 21,91 ha. 

Ngoài ra còn có một số dự án giao thông có kế hoạch triển khai như: Xây dựng đường giao thông tuyến N1 đoạn từ đê Tiên Tân đến đường N4, thu hồi 10 ha; xây dựng đường giao thông tuyến N14 nối đường chân cầu Phùng với đường N6 diện tích 4 ha; đường giao thông nối đường N4 với N1 từ Phương Đình đến Trung Châu, thu hồi 2,5 ha...

Dưới đây là chi tiết danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Đan Phượng năm 2021:

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 2.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 3.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 4.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 5.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 6.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 7.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 8.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 9.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 10.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 11.

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng, triển khai một số dự án khu đô thị mới - Ảnh 12.

(Ảnh chụp màn hình)