Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất mở rộng ngách 564/25 Nguyễn Văn Cừ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng ngách 564/25 Nguyễn Văn Cừ với diện tích khoảng 7.242,651m2, dài khoảng 460 m.

 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngách 564/25 Nguyễn Văn Cừ bắt đầu từ đoạn bên hông chùa Thiên Ứng Phúc Lâm.

 Khu đất này đi qua một số nhà dân.

 

 Đoạn qua chợ Gia Thụy.

 Đoạn qua ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ.

 Khu đất kết thúc đoạn giao ngõ 720 Nguyễn Văn Cừ.

2. Khu đất nối đường Hoàng Minh Đạo - Nguyễn Sơn

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy đáng chú ý có khu đất nối đường Hoàng Minh Đạo - Nguyễn Sơn với diện tích khoảng 10.683,891 m2, dài khoảng 515 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 Khu đất có điểm đầu ở nút giao Hoàng Minh Đạo - ngõ 720 Nguyễn Văn Cừ.

 Khu đất kết thúc ở đường Nguyễn Sơn.

3. Khu đất mở rộng ngách 560/31 Nguyễn Văn Cừ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy đáng chú ý có khu đất mở rộng ngách 560/31 Nguyễn Văn Cừ với diện tích khoảng 1.279,499 m2, dài khoảng 85 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Gia Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 

 Toàn  cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)