Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất mở rộng đường Thành Công từ Láng Hạ đến thư viện Ba Đình

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Thành Công từ Láng Hạ đến thư viện Ba Đình với diện tích khoảng 4.703,801 m2, dài khoảng 200 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất mở rộng đường Thành Công từ nút giao Láng Hạ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất chủ yếu mở rộng về bên phải hướng từ Láng Hạ vào.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc đoạn thư viện Ba Đình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

2. Khu đất mở rộng đường Thành Công từ mục 1 đến Nguyên Hồng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Thành Công từ mục 1 đến Nguyên Hồng với diện tích khoảng 8.037,346 m2, dài khoảng 320 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất mở rộng đường Thành Công từ Nguyên Hồng nhìn trên thực tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất đi qua các chung cư cũ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Và kết thúc khi giao với mục 1.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất mở rộng đường Thành Công trên thực tế.

3. Khu đất đối diện đường Thành Công qua đường Nguyên Hồng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công đáng chú ý có khu đất đối diện đường Thành Công qua đường Nguyên Hồng với diện tích khoảng 1.886,263 m2, dài khoảng 86 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Thành Công nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)