Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất mở rộng ngõ 145 Phúc Lợi

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng ngõ 145 Phúc Lợi với diện tích khoảng 3.803,016 m2, dài khoảng 250 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngõ 145 Phúc Lợi có điểm đầu gần đường Phúc Lợi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 5.

Khu đất mở rộng phần lớn phía bên trái, hướng từ đường Phúc Lợi đi đường đê Vàng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 7.

Khu đất kết thúc ở đường đê Vàng.

17. Khu đất song song với đường Trần Danh Tuyên nối KCN Đài Tư với QL1A

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có khu đất song song với đường Trần Danh Tuyến, nối KCN Đài Tuwvowis QL1A với diện tích khoảng 6.722,543 m2, dài khoảng 350 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi.

18. Khu đất tiếp giáp mục 17

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với mục 17 với diện tích khoảng 7.170,260 m2, dài khoảng 400 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đườn ở phường Phúc Lợi.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)