Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Quận Tây Hồ, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất mở rộng đường Đặng Thai Mai

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Tây Hồ. Trong đó, đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Đặng Thai Mai với diện tích khoảng 14.412,733 m2, dài khoảng 560 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường tính từ đoạn nút giao Đặng Thai Mai - Xuân Diệu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Khu đất mở rộng hết đường đặng Thai Mai qua ngõ 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Đoạn cuối khu đất đi qua ngõ 12 Đặng Thai Mai.

14. Khu đất bên hông trường tiểu học Tứ Liên

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ đáng chú ý có khu đất bên hông trường Tiểu học Tứ Liên với diện tích khoảng 2,587,705 m2, dài khoảng 216 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

15. Khu đất từ ngõ 12 Đặng Thai Mai đến ngõ 35

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ đáng chú ý có khu đất từ đầu ngõ 12 Đặng Thai Mai đến ngõ 35 Đặng Thai Mai với diện tích khoảng 1.419,378 m2, dài khoảng 58 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)