Quy hoạch

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Quận Tây Hồ, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất giáp ao sen gần Khách sạn Công đoàn Quảng Bá

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Tây Hồ. Trong đó, đáng chú ý có khu đất giáp ao sen gần Khách sạn Công đoàn Quảng Bá với diện tích khoảng 3.701,250 m2, dài khoảng 370 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở góc Đầm Đông, trên đường Quảng Bá.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất cơ bản chạy theo chiều dài của đầm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Và kết thúc ở đường Quảng Bá.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Khu đất nhìn ở góc độ khác.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Khu vực khu đất thu hồi chủ yếu là mặt nước, nhà tạm.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Trên thực tế, khu vực này đã có dự án Xây dựng, mở rộng tuyến đường giáp ao sen Công đoàn.

11. Khu đất mở rộng đường Tô Ngọc Vân từ ngõ 52 đến ngõ 67

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Tô Ngọc Vân từ ngõ 52 đến ngõ 67 với diện tích khoảng 3.111,024 m2, dài khoảng 205 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Khu đất này mở rộng đường Tô Ngọc Vân phía bên trái hướng về Khách sạn Công Đoàn Quảng Bá.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Khu đất kết thúc ở ngõ 67 Tô Ngọc Vân.

12. Khu đất trùng với ngõ 9 Đặng Thai Mai

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 9 Đặng Thai Mai với diện tích khoảng 1.376,318 m2, dài khoảng 56 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Tây Hồ, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Tây Hồ.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)

Quy hoạch
 
chọn