Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất thu hồi làm đường và cầu vượt nút giao Nguyễn Xiển - Xa La với đường 70

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất thu hồi làm đường và cầu vượt nút giao Nguyễn Xiển - Xa La với đường 70, diện tích khoảng 7.735,480 m2, dài khoảng 210 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi ở xã Tân Triều nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến nút giao Phúc La - Đường 70.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 4.

Nhiều nhà dân ở khu vực này thuộc diện thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 5.

Khu đất này thu hồi phục vụ làm đường và cầu vượt qua nút giao nêu trên.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 6.

Dự án này khi thực hiện sẽ góp phần giải tỏa ùn tắc nút giao này.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 7.

Khu vực thu hồi nhìn từ trên cao.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi làm đường và cầu vượt qua đường 70.

17. Khu đất từ đường Nguyễn Khuyến kéo dài đến đường 70

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất từ đường Nguyễn Khuyến kéo dài (theo quy hoạch) đến đường 70 với diện tích khoảng 1.549,093 m2, dài khoảng 80 m. 

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường cạnh tòa CT5, KĐT Xa La.

18. Khu đất từ cây xăng Petrolimex Xa La đến đường 70

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất từ cây xăng Petrolimex Xa La đến đường 70 với diện tích khoảng

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).