Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất làm đường từ UBND xã Đại Áng đến QL1A

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất thuộc dự án đường từ UBND xã Đại Áng đến QL1A với diện tích khoảng 45.311,681 m2, dài khoảng 1,376 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở QL1A, là lối đi vào thôn Nhị Châu, Liên Ninh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất mở rộng đường vào Nhị Châu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Có nhiều nhà tạm thuộc diện thu hồi đất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Khu đất này trên thực tế thu hồi một phần làm đường hướng về UBND xã Đại Áng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Đoạn qua UBND xã Đại Áng đã thi công.

8. Khu đất mở rộng QL1A đoạn qua xã Liên Ninh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh đáng chú ý có khu đất mở rộng QL1A đoạn từ chùa Pháp Trí đến chùa Yên Phú với diện tích khoảng 76.085,210 m2, dài khoảng 1,5 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở KCN Ngọc Hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Khu đất thu hồi nhà dân mặt đường QL1A.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Khu đất kết thúc đoạn Media Mart Ngọc Hồi khi hết địa bàn xã Liên Ninh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Hàng loạt nhà dân sẽ bị thu hồi đất mở rộng quốc lộ.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

9. Khu đất từ QL1A hướng về THCS Liên Ninh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh đáng chú ý có khu đất từ QL1A hướng về THCS Liên Ninh (đoạn đối diện với đường vào thôn Nhị Châu) với diện tích khoảng 5.288,455 m2, dài khoảng 240 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 18.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Liên Ninh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 19.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 20.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi ở xã Liên Ninh nhìn trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).