Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất đối diện đường Vũ Lăng qua sông Tô Lịch

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất đối diện đường Vũ Lăng qua sông Tô Lịch, chạy song song với QL1A đến khi hết địa bàn xã Ngọc Hồi với diện tích khoảng 22.714,324 m2, dài khoảng 700 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi ở xã Ngọc Hồi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu gần sông Tô Lịch, đối diện đường Vũ Lăng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất đi qua một số nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Và kết thúc đoạn hết địa bàn xã Ngọc Hồi.

2. Khu đất tiếp giáp mục 1, hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngọc Hồi đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với mục 1, hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, gần khu tập thể 144 với diện tích khoảng 4.136,620 m2, dài khoảng 150 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngọc Hồi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với khu mục 1, hướng ra cánh đồng và đi qua nhiều nhà dân.

3. Khu đất từ chân cầu Tự Khoát đến mục 2

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngọc Hồi đáng chú ý có khu đất từ chân cầu Tự Khoát đến mục 2 với diện tích khoảng 4.523,002 m2, dài khoảng 200 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi làm đường ở xã Ngọc Hồi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Ngọc Hồi.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).