Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất từ ngõ 62 Triều Khúc đến phía sau KTX ĐH Công nghệ GTVT

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ ngõ 62 Triều Khúc đến phía sau KTX ĐH Công nghệ GTVT với diện tích khoảng 3.167,189 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh ở phía sau KTX ĐH Công nghệ GTVT. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở ngõ 62 đoạn gần khu tái định cư Triều Khúc.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Khu đất này kết thúc ở phía sau của KTX ĐH Công nghệ GTVT.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Đoạn tiếp nối của khu đất này thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Nam.

8. Khu đất từ khu tái định cư Triều Khúc đến Học viện Kỹ thuật Mật mã

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất từ khu tái định cư Triều Khúc đến Học viện Kỹ thuật Mật mã với diện tích khoảng 4.000,219 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở đoạn trường Mầm non Tân Triều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Khu đất kết thúc bên hông HV Kỹ thuật Mật mã.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Trên khu đất này có một số nhà xưởng.

9. Khu đất từ khu tái định cư Triều Khúc đến KTX ĐH Công nghệ GTVT

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tân Triều đáng chú ý có khu đất từ khu tái định cư Triều Khúc đến KTX ĐH Công nghệ GTVT với diện tích khoảng 780,386 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 18.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

 

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).