Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất từ Eden Rose đến đường 70

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ Eden Rose đến đường 70 với diện tích khoảng 5.567,855 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất nhìn từ ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở Khu liền kề Eden Rose, cạnh sân bóng Thành Công.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Khu đất đi qua nhiều nhà dân hướng ra đường 70.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi mở đường kết thúc ở khu đô thị Đại Thanh.

5. Khu đất từ chung cư X20 đến gần đường Nguyễn Xiển - Xa La

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có khu đất từ chung cư X20 đến gần đường Nguyễn Xiển - Xa La với diện tích khoảng 16.856,014 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi trên ảnh vệ tinh tời điểm Eden Rose chưa xây dựng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu nối tiếp tuyến đường bên hông chung cư X20.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Đoạn đi qua khu liền kề Hải Âu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất kết thúc khi hết địa bàn xã Thanh Liệt. Đoạn tiếp giáp xã Tân Triều.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

6. Khu đất từ khoảng giữa Eden Rose - Liền kề Hải Âu sang xã Tả Thanh Oai

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có khu đất từ khoảng giữa Eden Rose - Liền kề Hải Âu sang xã Tả Thanh Oai với diện tích khoảng 924,856 m2.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

(Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

(Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).